Lean Six Sigma Black Belt opleiding

Leer doelgericht verbeteren op het hoogste niveau

Lean Six Sigma Black Belt opleiding

 • Start:
 • Duur: 11 dagen verdeeld over 4 maanden
 • Begeleiding: individuele begeleiding bij uw Lean Six Sigma project
 • Certificering: als enige in Nederland officieel bij de universiteit

Inschrijven                    Voorlichtingsavond

Black Belt opleiding

Als Black Belt leert u structureel te verbeteren volgens de Lean Six Sigma methode. De opleiding tot Black Belt gaat dieper in op de materie dan de opleiding tot Green Belt. Academische inzichten worden in de opleiding gespiegeld aan de praktijk. De Black Belt opleiding bevat daarnaast extra onderwerpen uit projectmanagement, Lean, omgaan met weerstand en statistiek. We gebruiken vele sprekende voorbeelden en case study's die we de afgelopen vijfentwintig jaar zijn tegengekomen. Dit heeft geleid tot een compleet leertraject, gestoeld op wetenschappelijke kennis en ervaring.

Uw profiel

De Black Belt opleiding is geschikt voor u als u WO denk- en werkniveau hebt. Het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met dat van een universitair mastervak. Twijfelt u of u aan het niveau voldoet? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Inschrijving bij de UvA

Bij deelname aan onze opleidingen ontvangt u een collegekaart; u staat een jaar lang ingeschreven als student. Waarom dit voordelig is:

 • Gedurende de geldigheidsperiode van een jaar kunt u examen en eventueel een daaropvolgend herexamen doen. Niet-studenten betalen hiervoor €525.
 • Een licentie voor het softwarepakket Minitab kost ca. €1.250. Als student kunt u een Minitab licentie aanschaffen voor ca. €60 voor 1 jaar.
 • Veel musea, dierentuinen, etc. in binnen- en buitenland geven korting aan collegekaarthouders.

Na de opleiding treedt u toe tot de alumnigroep van de Universiteit van Amsterdam. U wordt dan onder andere jaarlijks uitgenodigd voor lezingen op de Universiteit van Amsterdam waarbij u uw ervaringen met Lean Six Sigma kunt delen met andere alumni van de UvA.

IBIS UvA en onze docenten

IBIS UvA is een aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam verbonden instituut. IBIS UvA heeft de afgelopen vijftien jaar veel ervaring met Lean Six Sigma opgedaan bij vooraanstaande Nederlandse en internationale organisaties. Daarnaast verricht het instituut wetenschappelijk onderzoek over de technieken die we in onze opleidingen presenteren. Dit verzekert u van een link met de praktijk, en de nieuwste technieken.

Ronald DoesCoördinator van deze opleiding is dr. Marit Schoonhoven. Marit Schoonhoven werkt sinds 2007 bij IBIS UvA. Zij heeft implementaties van Lean Six Sigma bij diverse organisaties (zoals ziekenhuizen, financiële dienstverleners en overheidsinstellingen) begeleid en heeft daarbij honderden verbeterprojecten begeleid. Haar grootste motivatie is om in de opleiding direct de vertaalslag te maken naar de verschillende projecten van de deelnemers.

Ronald Doesdr. Bart Lameijer is, naast Marit Schoonhoven, een van de hoofddocenten van de Green en Black Belt opleidingen. Bart Lameijer werkt sinds 2018 bij IBIS UvA. Daarvoor heeft hij verscheidene rollen in het bedrijfsleven vervuld als LSS project en programma manager in binnen- en buitenland. Naast het doceren doet hij onderzoek naar de effectiviteit van de Lean Six Sigma methode en de implementatie daarvan in organisaties. Zijn onderzoek is in diverse internationale tijdschriften gepubliceerd.

Examen en certificering

De opleiding sluit naadloos aan op het Lean Six Sigma Black Belt examen van de Universiteit van Amsterdam. Deelname aan het aansluitende examen en eventueel daaropvolgende herexamen is in de opleidingsprijs inbegrepen.

U kunt zich door de Universiteit van Amsterdam laten certificeren tot Black Belt. U dient dan naast het eerste succesvol afgeronde project een tweede Lean Six Sigma project zelfstandig uit te voeren en met goed gevolg af te ronden. Tevens dient u het Black Belt theorie-examen met voldoende resultaat af te leggen. Voor meer informatie over certificering zie UvA Certificering.

Data en locatie

ABS Lean Six Sigma Green Belt locatieDe opleiding vindt plaats bij de Amsterdam Business School.

De opleiding bestaat uit 11 dagen van 9-17 uur, verdeeld over vier modules en start twee keer per jaar. De data van de eerstvolgende opleiding in 2022 zijn als volgt:

 • Blok 1:  maandag 12 en dinsdag 13 september;
 • Blok 2:  maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 oktober;
 • Blok 3:  maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 november;
 • Blok 4:  maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 december.

Voor extra ondersteuning en ter verhoging van de effectiviteit van de opleiding maken we gebruik van blended learning.  Geselecteerde onderwerpen worden met behulp video's uitgelegd. Zo blijft er meer tijd in de opleiding over voor verdieping en om te oefenen met echte casuïstiek. Tevens kunnen deze video’s als naslagwerk gebruikt worden.

Baten en investering

Baten: tijdens de opleiding voert u uw eerste Lean Six Sigma project uit met baten van minstens €50.000 op jaarbasis. De gemiddelde baten per Black Belt project zijn echter €241.000.

Prijs van de opleiding: €9.075 (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief vergaderarrangement (koffie/thee/lunch), uitgebreid opleidingsmateriaal, certificering (2 opeenvolgende examenmomenten), projectbegeleiding tussen de opleidingsmodules, toegang tot e-learning en de boeken Lean Six Sigma for Service & Healthcare en Lean Six Sigma, stap voor stap. Er zijn dus geen verborgen kosten meer! Minitab kan als student aangeschaft worden voor slechts €60.