Prof. dr. Ronald Does

Professor

Ronald J.M.M. Does is in 1991 benoemd als parttime hoogleraar en in 1994 als voltijd hoogleraar Industriële Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf begin tachtiger jaren publiceert hij in diverse internationaal en nationaal erkende tijdschriften op de terreinen van de mathematische-, medische- en industriële statistiek, de psychometrie en operations management. Daarnaast is hij co-auteur van een achttal boeken op het terrein van de industriële statistiek. In de afgelopen jaren zijn achttien personen bij hem gepromoveerd, terwijl op dit moment een viertal personen onder zijn leiding een proefschrift voorbereidt.

Op 1 mei 1994 richtte hij het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek (IBIS UvA) op. Als directeur van IBIS UvA was/is hij werkzaam bij een groot aantal bedrijven, zoals Achmea Pensioenen, ASM Lithography, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, DAF Trucks, Douwe Egberts, Fokker Aerostructures, Philips, Rode Kruis Ziekenhuis, Reinier de Graaf Groep, Stork, Thales, Universitair Medisch Centrum Groningen en ZwitserLeven.

In 2008 ontving hij de William G. Hunter Award van de Statistics Division van de ASQ. Internationaal is hij actief in de ASA (fellow), ASQ (fellow), ENBIS (founding director) en ISBIS. Daarnaast is hij Academician van de International Academy for Quality en lid van de editorial boards van Quality Engineering, Journal of Quality Technology, International Journal of Lean Six Sigma en Quality Technology & Quantitative Management.

Sinds 2011 is hij directeur van the Institute of Executive Programmes van de Amsterdam Business School en vanaf 2014 is hij ook voorzitter van de Sectie Operations Management.