Prof. dr. Ronald Does

Professor

Ronald J.M.M. Does is in 1991 benoemd als parttime hoogleraar en in 1994 als voltijd hoogleraar Industriële Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf begin tachtiger jaren publiceert hij op de terreinen van de mathematische-, medische- en industriële statistiek, de psychometrie en operations management. Daarnaast is hij co-auteur van negen boeken op het terrein van de industriële statistiek. In de afgelopen jaren zijn een en twintig personen bij hem gepromoveerd, terwijl op dit moment een drietal personen onder zijn leiding een proefschrift voorbereidt.

Op 1 mei 1994 richtte hij het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek (IBIS UvA) op. Als directeur van IBIS UvA was/is hij werkzaam bij een groot aantal bedrijven, zoals Achmea, ASM Lithography, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, DAF Trucks, Douwe Egberts, Fokker Aerostructures, Philips, Rode Kruis Ziekenhuis, Reinier de Graaf Groep, Stork, Thales, Universitair Medisch Centrum Groningen en ZwitserLeven.

In 2008 ontving hij de William G. Hunter Award van de Statistics Division van de ASQ en in 2019 de Shewhart Medal van de ASQ en de Box Medal van ENBIS. Internationaal is hij actief in de ASA (fellow), ASQ (fellow), ENBIS (founding director), ISEA (board member) en ISBIS. Daarnaast is hij Academician van de International Academy for Quality en lid van de editorial boards van Quality Engineering, Journal of Quality Technology en Quality Technology & Quantitative Management.

Sinds 2014 is hij hoofd van de Sectie Operations Management. Van september 2011 tot oktober 2018 was hij ook directeur van the Institute of Executive Programmes van de Amsterdam Business School.