Prof. dr. Michel Mandjes

Hoogleraar

Michel Mandjes is sinds 2000 hoogleraar in de toegepaste kansrekening, en is sinds 2004 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft tevens posities vervuld bij KPN Research, Bell Labs (Lucent Technologies), de Universiteit Twente en het Centrum voor Wiskunde en Informatica.

Het onderzoek van Michel Mandjes richt zich op het gebruik van methoden uit de stochastiek ten behoeve van toepassingen binnen de besliskunde. In algemene termen hebben die toepassingen steeds betrekking op situaties waarin schaarse middelen gealloceerd dienen te worden, onder onzekerheid ten aanzien van het gedrag van gebruikers. Men kan in dit verband denken aan het optimaliseren van een voorraad-, service- of productiesysteem. Daarnaast kijkt hij naar methoden om te komen tot een optimaal netwerkontwerp, waarbij zekere voorwaarden opgelegd worden aan de minimaal te leveren kwaliteit.

Gerelateerd aan het werk voor IBIS UvA, werkt hij mee aan het ontwikkelen van vuistregels voor staffing en scheduling, die gebruikt kunnen worden in tal van omgevingen (zorg, call centers, etc.)