Dr. Bart Lameijer

Assistant professor

Per 1 september 2018 is Bart Lameijer in dienst getreden bij IBIS UvA. Bart richt zich op onderzoek naar adoptieprocessen van continu verbeter methoden zoals Lean en Six Sigma en onderwijs in Operational Excellence en Operations Management. Daarvoor was Bart vanaf 1 februari 2014 deeltijd promovendus bij IBIS UvA. Tijdens zijn onderzoek werkte Bart een dag per week aan zijn proefschrift, getiteld “Implementing Lean Six Sigma in organizations”, en heeft daarnaast verscheidene Lean, Six Sigma en Data Analytics rollen vervuld in het bedrijfsleven. Zo werkte hij als Blackbelt en Masterblackbelt bij de ABN-AMRO Bank in Nederland, Duitsland en Azië in operations-, ICT- en commerciële omgevingen.

In de laatste periode van zijn onderzoek werkte Bart als Senior Consultant Operational Finance bij Deloitte Consulting, waar hij zich richtte op operationele vraagstukken binnen de financiële functie van organisaties. De ervaring die Bart heeft opgedaan met de toepassing van Lean en Six Sigma hebben hem gemotiveerd om onderzoek te doen naar de implementatie van Lean Six Sigma (LSS). Vragen waar hij zich op richt zijn bijvoorbeeld; “wat zijn onderdelen van een optimale continu verbeter implementatie planning”, “hoe kan de betrokkenheid van medewerkers en managers bij continu verbeter implementaties vergroot worden” en “hoe kan het effect van een continu verbeter implementatie geborgd worden in organisaties”. Zijn onderzoeken zijn in verschillende internationale tijdschriften gepubliceerd en Bart is op 17 oktober 2017 gepromoveerd.

Bart heeft een Bedrijfskundig Master diploma Strategisch Management (cum laude) van de Universiteit van Tilburg en een Bachelor diploma Commerciële Economie van de Hanzehogeschool Groningen.