Reza Mohammadi versterkt IBIS UvA

Reza Mohammadi een expert in Bayesiaanse statistiek

Reza Mohammadi is sinds kort in dienst bij IBIS UvA binnen de sectie Operations Management. Op de foto presenteert hij zichzelf en zijn onderzoek binnen de Amsterdam Business School. Reza komt van oorsprong uit Iran en heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn promotie-onderzoek afgerond. Zijn onderzoek gaat over Bayesiaanse statistiek voor netwerken. Netwerken zijn handige abstracties om relaties tussen objecten te beschrijven. Echter, grote netwerken, zoals in de praktijk, zijn vaak onoverzichtelijk en geven praktijkbeoefenaars nauwelijks inzicht in de onderliggende verbanden. 

Reza is bezig met een aanvraag voor een Veni-beurs. Dat is een prestigeuze beurs met als doel om meer tijd te krijgen om onderzoek te doen. Zijn onderzoek heeft als doel om twee verschillende typen van netwerkmodellen te verenigen en een methode te vinden om onderliggende determinanten te bepalen. Gezien deze ambitie is een aanvraag voor een Veni-beurs een logische stap bij de UvA.