Prachtige resultaten bij theorie-examen Lean Six Sigma

92 kandidaten gingen 21 december op voor het Green of Black Belt examen

Afgelopen woensdag namen 92 kandidaten deel aan het officiële Lean Six Sigma Green Belt en Black Belt examen aan de Universiteit van Amsterdam. Examenkandidaten Lean Six Sigma moeten zowel het theorie-examen als twee praktijkopdrachten met goed gevolg afleggen om het certificaat te bemachtigen.

Met een gemiddeld cijfer van 7,1 en een slagingspercentage van 85% is het examen erg goed gemaakt. We feliciteren alle geslaagden.