Nieuw artikel: de kloof tussen theorie en praktijk

Het dichten van het gat tussen theorie en praktijk bij SPC.

Rob Goedhart heeft samen met andere leden van het instituut een artikel geschreven waarin ze reflecteren op een artikel dat ingaat op de kloof tussen theorie en praktijk. Dit discussie-artikel is geschreven naar aanleiding van een artikel van prof.dr. Woodall, waarin hij betoogt dat er meer aandacht moet komen voor fase 1 data-analyse, het gebruik van de range om de standaarddeviatie te schatten, het monitoren van profielen, het effect van schattingsfout en manieren om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. 

De auteurs gaan met name in op een schattingsmethode voor de standaarddeviatie in fase 1. Daarnaast bekijken ze ook het effect van schattingsfout op de prestatie van de regelkaart en bediscussieren alternatieve methoden. Wat betreft de kloof tussen theorie en praktijk blijkt dat bij statistisch proces beheersing het inderdaad onredelijk is om aan te nemen dat de parameters in fase 1 bekend kunnen zijn, zoals Woodall al beschreef. De auteurs voegen in dit artikel daaraan toe dat het ook onwaarschijnlijk is dat een proces in fase 1 al 'in-control' is. 

Voor Rob is dit wederom een mooi artikel dat opgenomen kan worden in zijn proefschrift.