IBIS UvA BV wordt IBIS UvA

Per 1 juli 2015 zijn de activiteiten van IBIS UvA BV ondergebracht bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

De reden van deze overgang is dat de activiteiten van IBIS UvA BV (onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie) beter passen bij een faculteit (een hoofdafdeling van een universiteit). Zo zijn de kwaliteit en continuïteit van de activiteiten beter te waarborgen.

Alle medewerkers zijn per 1 juli 2015 aangesteld bij de sectie Operations Management van de Amsterdam Business School. Het werk zal voor hen niet veranderen. Er zal dus ook voor onze klanten niks veranderen.