Onderzoeksresultaten implementatie Green-Lean

In de afgelopen decennia is er meer druk ontstaan op organisaties om naast financiële prestaties ook de prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. Een manier om dit te bereiken is door de implementatie van Lean, ook wel bekend als Green-Lean.

Bart Lameijer heeft in een internationale samenwerking een systematische literatuurstudie uitgevoerd en onder andere gekeken naar de uitdagingen, de meest voorkomende Green-Lean tools en technieken, succesfactoren en voordelen van Green-Lean voor het midden- en kleinbedrijf. De bevindingen laten onder andere zien dat de meest voorkomende uitdaging voor de implementatie van Green-Lean een gebrek aan KPIs en metingen in de organisatie zijn en dat duidelijk leiderschap vanuit het management op dit thema veelal ontbreekt. De meest voorkomende Green-Lean tools die in bestaand onderzoek naar voren komen zijn 5S, toepassing van Total Productive Maintenance (focus op optimalisatie van onderhoud) en Value Stream Mapping. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn onder andere een hoge mate van medewerker- en manager betrokkenheid. Het meest belangrijke resultaat van een Green-Lean implementatie is het reduceren van fysieke verspillingen; dit blijkt relevant voor vele bedrijfsfuncties. Verder lezen? Hier vind je het volledige onderzoek. Download (PDF)