Stu Hunter conferentie groot succes

Delegatie van vier medewerkers terug uit Leuven

Prof.dr. Ronald Does, dr. Marit Schoonhoven, drs. Inez Zwetsloot en drs. Thomas Akkerhuis hebben vorige week de Stu Hunter Conferentie bijgewoond in Leuven. Dit is de derde in een jonge reeks van conferenties die vernoemd zijn naar de beroemde statisticus J. Stuart Hunter. Deze grote naam op het gebied van industriële statistiek is inmiddels 92 jaar oud en was ook, ondanks zijn hoge leeftijd, aanwezig op de conferentie. 

Op het programma stonden traditionele onderwerpen, zoals die ook bij Lean Six Sigma opleidingen aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan meetsysteemanalyse, statistische procesbeheersing en experimenteel ontwerp. Maar ook nieuwe onderwerpen als big data en computerexperimenten kwamen aan bod.

De conferentie onderscheidt zich door een veelzijdig programma met veel ruimte voor discussie. Elke sessie duurt een dagdeel, waarin onderzoekers hun resultaten presenteren en samen met het publiek nieuwe inzichten proberen te krijgen. Tussen de sessies door worden er nieuwe samenwerkingsverbanden opgezocht. Het wetenschappelijk tijdschrift Quality Engineering brengt eind dit jaar een speciale uitgave uit, waarin het besprokene wordt gepresenteerd.

Deze reeks van conferenties zijn in 2013 geïnitieerd door IBIS UvA. De Universiteit van Waterloo, Canada, heeft aangeboden in 2016 de vierde editie te verzorgen.