Thomas per 16 september "doctor"

Thomas verdedigde zijn proefschrift met allure

Thomas zijn proefschrift gaat over meetsysteemanalyse. Tijdens de verdediging van het proefschrift werd Thomas onderworpen aan talloze vragen over met name de aannamen van zijn modellen door een internationaal gezelschap. Onder andere een professor uit Canada en een doctor uit Israël waren voor deze gelegenheid overgevlogen. Na het spervuur van vragen, dat driekwartier duurde, kreeg Thomas met recht de bul uitgereikt van zijn promotor prof.dr. Michel Mandjes, waarna zijn promotor en voornaamste begeleider prof.dr. Jeroen de Mast hem als eerste feliciteerde met zijn verworven doctorstitel.

Meetsysteemanalyse is een onderdeel van de Measure-fase van Lean Six Sigma. In het proefschrift doet hij verslag van zijn onderzoek naar binaire meetsystemen. Eén van de conclusies is dat false acceptance en rejection probabilities niet betrouwbaar geschat kunnen worden in gevallen waarin geen gouden standaard is. Voor deze situaties introduceert en analyseert hij een andere maat om de betrouwbaarheid van het meetsysteem uit te kunnen drukken.

In zijn laatste hoofdstuk generaliseert hij zijn resultaten naar het nominale geval. Tijdens de verdediging bleek dat met dit proefschrift het onderzoek naar binaire meetsystemen zo goed als af is, aangezien er na dit proefschrift geen nieuwe grote resultaten meer te verwachten zijn.