Afspraaksystemen in de gezondheidszorg, een gat tussen theorie en praktijk

Alex Kuiper heeft samen met zijn voormalige promotores een artikel geschreven over de mogelijke toepassing van slimmere afspraaksystemen in de zorg.

In de zorg zijn verschillende poliklinieken onderzocht om uit te vragen welke afspraaksystemen gebruikt worden en waarom? Vaak bleek dat de afspraaksystemen die gebruikt worden historisch gegroeid zijn. In de wetenschap wordt het probleem typische gevat in wachttijd voor de patient en verloren dokter’s tijd, maar dat laatste blijkt nauwelijks in de praktijk een probleem. Daarmee kan er geconcludeerd worden dat er een disconnect zit tussen theorie en praktijk. Een interessante bevinding is dat mogelijkerwijs zoveel druk staat op de efficiëntie van dokters dat ze eigenlijk weer minder efficiënt zijn met nadelige effecten als gevolg, zoals meer wacht- en overtijd. Lees het volledige onderzoek hier.