Rob verdedigt zijn proefschrift op perfecte wijze

Op 17 oktober verdedigde Rob Goedhart zijn proefschrift

Onder begeleiding van promotor Ronald Does en co-promotor Marit Schoonhoven heeft Rob Goedhart, slechts 24 jaar jong, de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de klassieke Shewhart regelkaart uit 1924. Ten overstaan van een promotiecommissie, met commissieleden vanuit de hele wereld, verdedigde hij succesvol zijn proefschrift getiteld 'Statistical control of Shewhart control charts'.

De verdediging van zijn proefschrift verliep foutloos en zijn proefschrift werd vele malen geroemd, omdat het een originele verdieping geeft op een reeds uitgebreid bestudeerd onderwerp. Het praktisch nut van regelkaarten, in een toekomst waarin big data (ofwel grote datasets) centraal komen te staan, werd door de commissieleden ter discussie gesteld. Rob wist perfect aan te geven waar de moeilijkheden liggen, maar gaf tevens aan hoe de regelkaart in dat soort situaties alsnog van waarde kan zijn.