Bart per 17 oktober "doctor"

Bart Lameijer verdedigt proefschrift Implementing Lean Six Sigma in Organizations met succes.

Bart  zijn proefschrift gaat over het implementeren van Lean Six Sigma in organisaties. De verdediging van het proefschrift ging niet zonder slag of stoot. Bart moest namelijk de vragen van een divers samengestelde promotiecommissie beantwoorden. Dit kwam terug in de bijzonder inhoudelijke vragen die gestoeld waren op de disciplines van de verschillende hoogleraren en andere gepromoveerde vakprofessionals. Na het beantwoorden van alle vragen van deze opponenten gedurende drie kwartier kwam de pedel alweer binnen. Vanaf dat moment was de verdediging voorbij en kreeg Bart de bul uitgereikt van de decaan van de Amsterdam Business School in de persoon van prof.dr. Marc Salomon, waarna zijn promotor en begeleider prof.dr. Ronald Does hem als eerste feliciteerde met zijn verworven doctorstitel.

Het bijzondere van Bart's onderzoek is dat hij dit naast zijn fulltime baan bij een Nederlandse bank uitvoerde en binnen vier jaar afrondde. Hij raakte namelijk zo geïnspireerd door Lean Six Sigma in de Black Belt opleiding in het najaar van 2013 dat hij er meer van wilde weten en er zelf onderzoek naar wilde doen. Dit heeft dus geresulteerd in een proefschrift met veel relevante inzichten over hoe Lean Six Sigma geïmplementeerd moet worden, zoals de kritische succesfactoren voor een succesvolle Lean Six Sigma implementatie, wat een verrijking is voor de kennis van IBIS UvA zelf.