Statistical Engineering de toekomst van Lean Six Sigma?

Professor Geoff Vining bespreekt wat de toekomst is van Lean Six Sigma en statistiek in de eeuw van (big) data

Geoff Vining, professor in Statistics aan Virginia Tech University in de Verenigde Staten was 6 juni te gast op de Universiteit van Amsterdam. Hij vertelde in zijn presentatie, getiteld From Lean Six Sigma to Statistical Engineering, over de toekomst van Lean Six Sigma en wat het betekent voor de moderne statisticus.

Hij beschouwt dat Lean Six Sigma zich zal verbreden tot statistical engineering wat op een systematische wijze complexe problemen met data oplost. Gezien de problemen steeds complexer van aard worden, worden oplossingen ook moeilijker te vinden en vereisen een bredere integratie van verschillende aanpakken.

De statistische concepten en tools die gebruikt worden geavanceerder, maar ook relevante domein kennis wordt belangrijker om de oplossing te vinden. Dus een juiste integratie van deze beide domeinen is hetgeen waar een Lean Six Sigma expert of statisticus zich kan onderscheiden in de moderne wereld met (big) data.