22 april: Inez verdedigt haar proefschrift

Het proefschrift gaat over de EWMA regelkaart

Op 22 april 2016 verdedigt Inez haar proefschrift. Het proefschrift is een bundeling van onderzoeksresultaten. Tijdens de promotieplechtigheid wordt dit proefschrift besproken met een promotiecommissie die toetst of de onderzoeker deze resultaten kan verdedigen. 

Haar onderzoek gaat over een techniek voor procesmonitoren: de EWMA regelkaart. Een regelkaart volgt een proces en geeft een signaal als een proces gedrag vertoont dat niet binnen de gebruikelijke bandbreedte valt. In Lean Six Sigma wordt de regelkaart gebruikt om een proces beter te leren kennen in de analyse-fase, maar ook om tijdig ingrijpen mogelijk te maken (control-fase). De EWMA regelkaart is een geavanceerde variant met "geheugen": niet alleen het heden, maar ook het verleden weegt mee. In de praktijk blijkt dat zo'n regelkaart heel sterk is in het opsporen van kleine verschuivingen in processen.

Inez richt zich in haar onderzoek op schattingsmethodes. Het kan namelijk voorkomen dat door vervuiling in de data een scheef beeld ontstaat van welk procesgedrag "gebruikelijk" is. Inez doet aanbevelingen voor methodes die hier robuust tegen zijn.