Ronald opent ENBIS-conferentie als keynote speaker

Lezing over ervaringen met kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg

Voor de 15e conferentie van de European Network for Business and Industrial Statistics werd Ronald Does gevraagd de felbegeerde aftrap van de driedaagse conferentie te doen. Deze aftrap was een plenaire lezing van een uur, direct na het welkomstwoord.

In zijn lezing ging Ronald in op de toekomst van de gezondheidszorg. In Nederland zijn er meer vermijdbare sterfgevallen in het ziekenhuis dan in het verkeer. 10% van het bruto nationaal product wordt uitgegeven aan zorg, en mensen worden ouder en ouder. Het is een ontwikkeling die niet houdbaar is op de langere termijn.

Ronald maakt het onderscheid tussen twee typen kwaliteit in de zorg. Het eerste type is de kwaliteit van medische vooruitgang: geavanceerdere apparatuur, nieuwere medicijnen, etc. Dit onderzoek is altijd in ontwikkeling, en er worden nog steeds grote stappen gemaakt.

Het tweede type gaat over de processen: hoe de nieuwste apparatuur en medicijnen terechtkomen bij patienten. Hierop loopt de gezondheidszorg achter. Fouten worden gemaakt, er zijn veel inefficienties, en patienten liggen vaak langer dan nodig in een ziekenhuisbed.

Ronald legde uit hoe Lean Six Sigma onze klanten in de zorg heeft geholpen om de groei in kosten en fouten in te dammen. Daarbij deed hij ook een aankondiging van het onderzoek van onze collega Bart Lameijer over generieke projectdefinities. Ook deed hij aanbevelingen over organisatiestructuren in ziekenhuizen. Dit verdient extra aandacht vanwege uitzonderlijk complexe politieke verhoudingen.