143 aspirant-Belts maken zich op voor Lean Six Sigma certificering

29 juni vindt het theorie-examen Lean Six Sigma plaats

Het UvA-certificaat Lean Six Sigma is zeer gewild. Er zijn 4 types mogelijk. Er is een variant speciaal voor de dienstverlening, en een variant speciaal voor de industrie. Binnen deze varianten wordt onderscheid gemaakt tussen Green Belt en Black Belt. Je kunt een certificaat ontvangen als je een theorie-examen en twee praktijkopdrachten met goed gevolg aflegt. Tweemaal per jaar, in juni en in december, kan er examen worden gedaan.

De eerstvolgende mogelijkheid is 29 juni. Maar liefst 114 mensen hebben zich ingeschreven voor htet theorie-examen. Deze zullen van 10u tot 12u plaatsnemen in de examenzaal van de Amsterdam Business School. Verder zullen ook 29 mensen alleen hun praktijkopdrachten inleveren. Zij hebben het theorie-examen al eerder gehaald.

We wensen de examenkandidaten veel succes!