Nieuwe Lean Six Sigma opleidingen van start

Nieuwe Lean Six Sigma Belt opleiding gestart met 30 deelnemers

0p 4 februari begonnen 30 deelnemers enthousiast aan de nieuwe geïntegreerde opleiding tot Green en/of Black Belt. Later in de opleiding stromen ook nog de deelnemers van de Master Black Belt opleiding en de Green to Black Belt opleiding in.

In totaal heeft de geïntegreerde opleiding op dit moment 44 deelnemers. Verwacht wordt dat het aantal nog zal stijgen naar in totaal 50 deelnemers. De opleiding wordt verzorgd door IBIS UvA met als hoofddocenten Prof. Ronald Does en Dr. Bart Lameijer.